För trygga människor i
ett tryggt samhälle!
Steg #1: Trygghetskollen!
Steg #2: Tryggare Privat!
Trygghetskollen!
Testa Din trygghet & säkerhet!
1 – Vet Du hur Du räddar liv?
När polis, ambulans och räddningstjänsten behöver tid för att nå fram, behöver Du veta hur Du hjälper människor som inte kan andas, stoppa större blödningar osv. Dina insatser kan starkt bidra till att rädda liv, hälsa och egendom!
Ja
Nej
Copyright © Cequred 2019. All Rights Reserved.