För trygga &
lönsamma företag!
Steg #1: Trygghetskollen!
Steg #2: Tryggare företag!
Trygghetskollen!
Testa Ert företags trygghet & säkerhet!
1 - Finns det uppdaterade handlingsplaner för verksamhetens olika delar?
Enligt Arbetsmiljöverket AFS 1977:1166 skall arbetsgivare "vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall". Brott mot detta kan leda till böter eller fängelse. Utöver straffen, orsakar skador och olyckor kostnader för verksamheten som kan bli omfattande.
Ja
Nej
Copyright © Cequred 2019. All Rights Reserved.